Algemene Voorwaarden

Bij het bezoeken van onze evenementen ga je akkoord met de algemene voorwaarden, c.q. ons reglement zoals deze hieronder te vinden zijn.

  • Kinderen moeten altijd onder toezicht staan van een (groot)ouder of voogd.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of schade van eigendommen van de bezoekers.
  • We zijn verdraagzaam naar elkaar en houden het plezierig.
  • Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
  • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.
  • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
  • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
  • Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.
  • In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit reglement dan kunt u contact opnemen via info@festivalkleur.nl